กิจกรรมชุมนุมรอบกองไฟ ค่ายพักแรมลูกเสือเนตรนารีสามัญ ในระหว่างวันที่ 5 – 7 กุมภาพันธ์ 2563 ณ ค่ายลูกเสือชั่วคราว ตลาดน้ำบ้านพรุ

เมื่อวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2563 #เทศบาลเมืองบ้านพรุ นำโดย
นายอดิศักดิ์ รัตนะ ปลัดเทศบาลปฎิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีเมืองบ้านพรุ ร่วมเป็นประธานในการกล่าวเปิดกิจกรรมชุมนุมรอบกองไฟ #ค่ายพักแรมลูกเสือเนตรนารีสามัญ
ในระหว่างวันที่ 5 – 7 กุมภาพันธ์ 2563 ณ ค่ายลูกเสือชั่วคราว #ตลาดน้ำบ้านพรุ โดยมีโรงเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรมดังรายชื่อต่อไปนี้…
#โรงเรียนวัดเทพชุมนุม
#โรงเรียนบ้านโปะหมอ
#โรงเรียนบ้านคลองปอม
#โรงเรียนวัดทุ่งลุงมิตรภาพที่198
#โรงเรียนวัดควนเนียง
#โรงเรียนบ้านไร่
#โรงเรียนทุ่งปรือพิทยาคม
😃
😃

.
⚡️💓ปล. ฝากแจ้งข่าวประชาสัมพันธ์ หากมีโรงเรียน หรือ บริษัทห้างร้านต่าง ๆ สนใจในการจัดกิจกรรม ค่ายลูกเสือ / ค่ายสันทนาการ #และต้องการจะใช้พื้นที่จัดกิจกรรม
ทางเทศบาลเมืองบ้านพรุ พร้อมให้บริการครับ โดยสามารถติดต่อขอรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่….
⚡️นายภมร แพ่งกุล โทร☎️0818371487
⚡️นางสายใจ หวานนวล โทร☎️0649516464
💓🌹💓🌹💓🌹💓🌹💓🌹💓🌹💓🌹💓🌹💓🌹