ขอเชิญร่วมกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ พัฒนาศาสนสถาน ณ วัดพระบาท ในวันจันทร์ที่ ๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ เวลา ๑๓.๓๐ น.เป็นต้นไป

ขอเชิญร่วมกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ พัฒนาศาสนสถาน ณ วัดพระบาท ในวันจันทร์ที่ ๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ เวลา ๑๓.๓๐ น.เป็นต้นไป

ในภาพอาจจะมี หนึ่งคนขึ้นไป และ ข้อความ