ประกาศซื้อครุภัณฑ์เครื่องพ่นเคมี ชนิดละอองฝอยกำจัดยุงลายแบบติดรถกระบะ

ประกาศซื้อครุภัณฑ์เครื่องพ่นเคมี ชนิดละอองฝอยกำจัดยุงลายแบบติดรถกระบะ

ประกาศเปิดเผยราคากลางซื้อครุภัณฑ์เครื่องพ่นเคมี ชนิดละอองฝอยกำจัดยุงลายแบบติดรถกระบะ