การรับสมัครบุคคลเข้ารับการสรรหาเป็นคณะกรรมการเลือกตั้งเทศบาลเมืองบ้านพรุ

ประกาศเทศบาลเมืองบ้านพรุ

การรับสมัครบุคคลเข้ารับการสรรหาเป็นคณะกรรมการเลือกตั้งเทศบาลเมืองบ้านพรุ