แผนการรณรงค์พ่นละอองฝอยกำจัดยุงลายประจำเดือน สิงหาคม 2565

📣ข่าวประชาสัมพันธ์📣

เรื่อง.. 🦟🦟🦟แผนการรณรงค์พ่นละอองฝอยกำจัดยุงลายประจำเดือน สิงหาคม 2565 🦟🦟🦟

🤝ขอความร่วมมือประชาชนในเขตพื้นที่เสี่ยงทราบโดยเทศบาลเมืองบ้านพรุจะดำเนินการพ่นละอองฝอยในเวลา 03.00 -07.00 น. ให้เก็บอาหาร สัตว์เลี้ยง และเสื้อผ้าให้เรียบร้อย ตามแผนการรณรงค์ฯที่แนบมา🤝

📌สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ได้ที่
งานป้องกันและควบคุมโรคฯ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ☎️074-384901 หรือ 094-8792414

สอบถามข้อมูล