แจ้งปิดทำการคลิกนิกแพทย์แผนไทยชั่วคราว ในวันศุกร์ที่ 31 มกราคม 2563 เวลา 08.30 – 16.30 น.

การปิดทำการคลิกนิกแพทย์แผนไทยชั่วคราว ในวันศุกร์ที่ 31 มกราคม 2563 เวลา 08.30 – 16.30 น. เนื่องจากแพทย์แผนไทยเข้าร่วมประชุม ณ รพ.หาดใหญ่และจะกลับมาเปิดให้บริการตามปกติอีกครั้งเวลา 16.30 น. – 20.00 น.ในวันเดียวกัน.

ไม่มีคำอธิบายรูปภาพ