ขอเชิญชาวบ้านพรุ ร่วมบริจาคกล่องเครื่องดื่มใช้แล้วไปรีไซเคิล กับ โครงการ “หลังคาเขียวเพื่อมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง (ภาฯ) ยามยาก”

เรื่อง .. ขอเชิญชาวบ้านพรุ ร่วมบริจาคกล่องเครื่องดื่มใช้แล้วไปรีไซเคิล กับ #โครงการ “#หลังคาเขียวเพื่อมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง (ภาฯ) ยามยาก”สามารถบริจาคได้ที่

👉เทศบาลเมืองบ้านพรุ ชั้น 1
👉ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ทั้ง 4 ศูนย์

📌#ภายในวันที่31สิงหาคม2565
☎️สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ได้ที่ โทร. 074-292888 ต่อ 409 กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

สอบถามข้อมูล