พิธีถวายเรื่องราชสักการะและพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๖๕ ณ สำนักงานเทศบาลเมืองบ้านพรุ

🇹🇭❤️ข่าวประชาสัมพันธ์🇹🇭❤️
วันที่ 28/07/65 #เทศบาลเมืองบ้านพรุ นำโดยนายวินัย รัตนพันธ์ นายกเทศมนตรีเมืองบ้านพรุ เป็นประธานในพิธี ถวายเรื่องราชสักการะและพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๖๕ ณ สำนักงานเทศบาลเมืองบ้านพรุ
♦️กิจกรรมภาคค่ำ ประธานในพิธี นายวินัย รัตนพันธ์ นายกเทศมนตรีเมืองบ้านพรุ เข้าร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะ พร้อมกับหน่วยงานราชการ บริษัทห้างร้าน ประธานชุมชนทั้ง ๑๑ เขต กลุ่มองค์กร และสภาเทศบาลเมืองบ้านพรุ โดยประธานในพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล และ กล่าวอาศิรวาทถวายสดุดีเฉลิมพระเกียรติ พร้อมทั้งกล่าวนำถวายพระพรชัยมงคลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และ ร่วมร้องเพลงสดุดีจอมราชาโดยพร้อมเพียงกัน
🇹🇭❤️🇹🇭❤️🇹🇭❤️🇹🇭❤️🇹🇭❤️🇹🇭❤️🇹🇭❤️🇹🇭❤️
CR. ภาพ\ข่าว : นายนราพฤทธิ์ เชื้อแก้ว

ประชาสัมพันธ์ #งานบริการและเผยแพร่วิชาการ #กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ #เทศบาลเมืองบ้านพรุ

สอบถามข้อมูล