ขอเชิญชวนเข้าร่วมประชุมเพื่อการมีส่วนร่วมของประชาชน โครงการก่อสร้างทางเลี่ยงเมืองหาดใหญ่(ด้านตะวันออก) ตอน บ.พรุ – ทางเข้าสนามบินหาดใหญ่ ในวันพฤหัสบดีที่ 23มกราคม พ.ศ.2563 เวลา 13.00-16.00 น. ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลเมืองบ้านพรุ ชั้น 5 ตำบลบ้านพรุ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา

ในภาพอาจจะมี ข้อความ