จิตอาสา ทำความดีด้วยหัวใจ พัฒนาศาสนสถานวัดปทุมธาราวาส

วันที่9/1/63 #เทศบาลเมืองบ้านพรุ นำโดย ปลัดอดิศักดิ์ รัตนะปลัดเทศบาลปฎิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีเมืองบ้านพรุ ร่วมกับกองสวัสดิการสังคมเทศบาลเมืองบ้านพรุ นำพาจิตอาสา #ทำความดีด้วยหัวใจ พัฒนาศาสนสถาน #วัดปทุมธาราวาส โดยช่วยกันทำความสะอาดรอบๆ บริเวณวัด ทางเทศบาลเมืองบ้านพรุ ขอขอบคุณจิตอาสาทุกท่านที่มาร่วมกันทำความดีด้วยหัวใจกันในครั้งนี้ด้วยครับ 🏯🏯
.
💓🇹🇭💓🇹🇭💓🇹🇭💓🇹🇭💓🇹🇭💓🇹🇭💓🇹🇭💓