เรื่องหยุดจ่ายน้ำประปาชั่วคราว การประปาส่วนภูมิภาคสาขาหาดใหญ่ (ชั้นพิเศษ) มีความจำเป็นต้องหยุดจ่ายน้ำประปาชั่วคราว เพื่อทำการย้ายแนวท่อประปาชนิด PVC ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 100 มม. 📌บริเวณสุดซอยหมู่บ้านชวนชื่น ถ.กาญจนวนิช ต.บ้านพรุ ในวันศุกร์ที่ 10 มกราคม 2563 📌เวลา 10.00 – 14.30 น.

การประปาส่วนภูมิภาคสาขาหาดใหญ่ (ชั้นพิเศษ) มีความจำเป็นต้องหยุดจ่ายน้ำประปาชั่วคราว เพื่อทำการย้ายแนวท่อประปาชนิด PVC ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 100 มม.

📌บริเวณสุดซอยหมู่บ้านชวนชื่น ถ.กาญจนวนิช ต.บ้านพรุ
📌ในวันศุกร์ที่ 10 มกราคม 2563
📌เวลา 10.00 – 14.30 น.
📌บริเวณพื้นที่ ดังต่อไปนี้ ⤵️⤵️

💧 ริมถนนกาญจนวนิช ฝั่งทิศตะวันตก ตั้งแต่สุสานจีน – คลองหวะ
💧โครงการฮาร์โมนี วิลล์ , โครงการฮาร์โมนี บิช
💧ถนนปักษาสวรรค์ 1 และ 2 และถนนคชรัตน์
💧ถนนเมืองบ้านพรุ 8 (ถนนชวนชื่น) และถนนเมืองบ้านพรุ 4
(ถนนชนแดน)
💧หมู่บ้านเอกอนันต์ , ถนนอาณาเขต และซอยขวัญแก้วอุทิศ

💧💦💦💦💦💦💦💦💦💦💦💧

ไม่มีคำอธิบายรูปภาพ