ประกาศงดจ่ายกระแสไฟฟ้าชั่วคราว เนื่องด้วยการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาพังลา มีแผนงานดำเนินการบำรุงรักษาหม้อแปลงไฟฟ้า ในเดือน สิงหาคม 2565 ซึ่งจะทำให้บริเวณดังต่อไปนี้ไม่มีกระแสไฟฟ้าใช้เป็นการชั่วคราวในบางช่วงเวลา ของแต่ละวัน

🇹🇭♥️ข่าวประชาสัมพันธ์🇹🇭♥️
วันที่ 27/07/65


⚡⚡📢#ประกาศงดจ่ายกระแสไฟฟ้าชั่วคราว⚡⚡
เนื่องด้วย การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาพังลา มีแผนงานดำเนินการบำรุงรักษาหม้อแปลงไฟฟ้า ในเดือน สิงหาคม 2565 ซึ่งจะทำให้บริเวณดังต่อไปนี้ไม่มีกระแสไฟฟ้าใช้เป็นการชั่วคราวในบางช่วงเวลา ของแต่ละวัน โดยมีรายละเอียดพื้นที่ดับไฟ ตามเอกสารที่แนบมา จึงขออภัยในความไม่สะดวก มา ณ โอกาสนี้
ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
☎️ 074-241320 ,074-241369
#เทศบาลเมืองบ้านพรุ #เทศบาลตำบลทุ่งลาน #เทศบาลตำบลโคกม่วง
…………………………….
Cr. #การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาพังลา

สอบถามข้อมูล