ลงพื้นที่ตลาดสดในเขตเทศบาลเมืองบ้านพรุ เก็บตัวอย่าง น้ำมันทึ่ผ่านการทอดซ้ำ

💢📣ข่าวประชาสัมพันธ์📣💢
เรื่อง..ตรวจสอบและเก็บตัวอย่างน้ำมันทึ่ผ่านการทอดซ้ำ👨‍🔬🥩🌮🥗🍕👩‍🔬
🔻 เมื่อวันที่ 25 กรกฎาคม 2565 #เทศบาลเมืองบ้านพรุ #งานสุขาภิบาลและอนามัยสิ่งแวดล้อม โดยนายทัศนะ ประทุมวรรณ นักวิชาการสุขาภิบาลชำนาญการ ลงพื้นที่ตลาดสดในเขตเทศบาลเมืองบ้านพรุ เก็บตัวอย่าง #น้ำมันทึ่ผ่านการทอดซ้ำ #เพื่อนำไปตรวจวิเคราะห์ปริมาณสารโพลาร์ในน้ำมัน เป็นการเฝ้าระวังคุณภาพภายใต้โครงการ #เฝ้าระวังสารปนเปื้อนในอาหารประจำปี2565
♦️น้ำมันทอดซ้ำคือ ไขมันและน้ำมันที่ผ่านการทอด (Frying) อาหารหลายครั้ง เมื่อถูกความร้อนและไขมันจะเกิดการเปลี่ยนแปลงคุณสมบัติทางเคมี เกิดสารพวก Hydroperoxide และ Glycol Hydroperoxide สลายตัวเป็นสาร Aldehyde และ Dimer ที่มี Functional Group Hydroxyl, Carbonyl Epoxide Glyco Acid สารเคมีที่เกิดขึ้นบางชนิดมีพิษต่อร่างกาย และ #อาจเสี่ยงต่อการเกิดโรคมะเร็ง
♦️สารโพลาร์ ทำให้เกิดโรคความดันโลหิตสูง ซึ่งเป็นสารก่อมะเร็ง ดังนั้น การใช้น้ำมันที่เสื่อมคุณภาพปรุงอาหารจึงเป็นความเสี่ยงที่ผู้บริโภคจะได้รับอันตราย
♦️ข้อแนะนำของ อย. ไม่ซื้อน้ำมันที่ผ่านการใช้แล้วมาทอดต่อ โดยซื้อน้ำมันในภาชนะบรรจุที่มีฉลาก ผ่านการตรวจสอบจาก อย. หลักเลี่ยงไม่ใช้น้ำมันทอดซ้ำมากเกินไป หากน้ำมันทอดอาหารมีกลิ่น เหม็นหืน เหนียวข้น สีดำ ฟองมาก เป็นควันง่าย และเหม็นไหม้ ไม่ควรใช้ครั้งต่อไป ควรเปลี่ยนน้ำมัน และ หลีกเลี่ยงการเก็บน้ำมันที่ทอดแล้วในภาชนะที่ทำจากเหล็ก ทองแดง ทองเหลือง เพราะจะไปเร่งการเสื่อมสลายของน้ำมันจากปฎิกิริยา lipid oxidation และควรเก็บในภาชนะที่มีฝาปิดสนิทในที่เย็นไม่โดนแสงสว่าง
♥️🌈♥️🌈♥️🌈♥️🌈♥️🌈♥️🌈♥️🌈♥️🌈♥️
👨‍🔬🍕🥗🥩🌮🌭🥩🍗🥬👩‍🔬
📸 ภาพ/ข่าว :

งานสุขาภิบาลและอนามัยสิ่งแวดล้อม

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

อาหารปลอดภัย

สอบถามข้อมูล