ขอเชิญชวนจิตอาสาทุกท่านร่วมกิจกรรมปรับปรุงภูมิทัศน์ถนนภายในสวนสาธารณะเทศบาลนครหาดใหญ่ เนื่องในวันสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช ในวันที่ 28 ธันวาคม 2562 เวลา 14.00 น.

ศูนย์อำนวยการจิตอาสาพระราชทานอำเภอหาดใหญ่ (ศอ.จอส.พระราชทานอำเภอหาดใหญ่) ขอเชิญชวนจิตอาสาทุกท่านร่วมกิจกรรมปรับปรุงภูมิทัศน์ถนนภายในสวนสาธารณะเทศบาลนครหาดใหญ่ เนื่องในวันสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช 🌳🍃🤝👍

📌ในวันที่ 28 ธันวาคม 2562 เวลา 14.00 น.
📌ณ บริเวณศาลาเจ้าแม่กวนอิม สวนสาธารณะเทศบาลนครหาดใหญ่ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา

👕การแต่งกาย: เครื่องแบบจิตอาสา หรือชุดสุภาพเสื้อเหลือง

 

ไม่มีคำอธิบายรูปภาพ