ประกาศยกเลิกจ้างก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ถนนสาธาณะแยกจากถนนศรีปทุม (บริเวณตรงข้ามถังประปา โรงเรียน ญว.2)

ประกาศยกเลิกจ้างก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ถนนสาธาณะแยกจากถนนศรีปทุม (บริเวณตรงข้ามถังประปา โรงเรียน ญว.2)