ประกาศจ้างก่อสร้างคูระบายน้ำ ค.ส.ล. เชื่อมถนนสันติวิถี 1 กับถนนราชพฤกษ์

ประกาศจ้างก่อสร้างคูระบายน้ำ ค.ส.ล. เชื่อมถนนสันติวิถี 1 กับถนนราชพฤกษ์

ประกาศเปิดเผยราคากลางก่อสร้างคูระบายน้ำ ค.ส.ล. เชื่อมถนนสันติวิถี 1 กับถนนราชพฤกษ์