กิจกรรม เดินวิ่งเพื่อสุขภาพ 🇹🇭 วันกีฬาแห่งชาติ🇹🇭

วันที่ 16 / 12 / 2562 #เทศบาลเมืองบ้านพรุนำโดย นายอดิศักดิ์ รัตนะ ปลัดเทศบาลปฎิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีเมืองบ้านพรุ นำข้าราชการ พนักงาน/ลูกจ้างเข้าร่วมกิจกรรม #เดินวิ่งเพื่อสุขภาพ 🇹🇭 #วันกีฬาแห่งชาติ🇹🇭ซึ่งตรงกับวันที่ 16 ธันวาคมของทุกปี ณ #สนามกีฬาเมืองหลักภาคใต้(พรุค้างคาว)

โดยกิจกรรมเดิน – วิ่งเพื่อสุขภาพในวันกีฬาแห่งชาติ ประจำปี 2562 นี้จัดขึ้นเพื่อ น้อมรำลึกถึงพระปรีชาสามารถ ของ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร (รัชกาลที่9) ที่ทรงเป็นนักกีฬาตัวแทนของไทย เข้าร่วมแข่งขันกีฬาแหลมทอง ครั้งที่ 4 และทรงชนะเลิศได้รับเหรียญทองจากการแข่งขันเรือใบ ประเภท โอ.เค เมืองวันที่ 16 ธันวาคม 2510

🇹🇭💓🇹🇭💓🇹🇭💓🇹🇭💓🇹🇭💓🇹🇭💓🇹🇭💓🇹🇭💓