ประกาศจ้างก่อสร้างถนน-ค.ส.ล.ถนนสาธารณะแยกจากถนนประชาชื่น 1 ซอย 1 บริเวณอู่ช่างดร

ประกาศจ้างก่อสร้างถนน-ค.ส.ล.ถนนสาธารณะแยกจากถนนประชาชื่น 1 ซอย 1 บริเวณอู่ช่างดร

ประกาศเปิดเผยราคากลางก่อสร้างถนน ค.ส.ล.ถนนสาธารณะแยกจากถนนประชาชื่น 1 ซอย 1 (บริเวณอู่ช่างดร)