ประกาศจ้างก่อสร้างคูระบายน้ำ ค.ส.ล. ถนนชุมแสง 1

ประกาศจ้างก่อสร้างคูระบายน้ำ ค.ส.ล. ถนนชุมแสง 1

ประกาศเปิดเผยราคากลางก่อสร้างคูระบายน้ำ ค.ส.ล. ถนนชุมแสง 1