การคัดเลือกคณะกรรมการชุมชน ชุมชนเขต 4 (แทนตำแหน่งว่าง) ณ โรงเรียนบ้านโปะหมอ

วันนี้ 20 กรกฎาคม 2565 เวลา 09.00 น. เทศบาลเมืองบ้านพรุ นำโดยนายวินัย รัตนพันธ์ นายกเทศมนตรีเมืองบ้านพรุ มอบหมายให้ นายธีรยุทธ์ เบ็ญล่าเต๊ะ รองนายกเทศมนตรีเมืองบ้านพรุ เป็นประธานกล่าวเปิดการคัดเลือกคณะกรรมการชุมชน ชุมชนเขต 4 (แทนตำแหน่งว่าง) ณ โรงเรียนบ้านโปะหมอ🔻
📌การคัดเลือกคณะกรรมการชุมชน ชุมชนเขต 4 ในวันนี้มีตำแหน่งว่าง 2 ตำแหน่ง ดังนี้
⭐️ตำแหน่งประธานชุมชน ผลการคัดเลือก ได้แก่
💢นางดวงสมร ฆังคะทะโณ💢
⭐️ตำแหน่งเหรัญญิก ผลการคัดเลือก ได้แก่
💢นายบุญธรรม สระขาว💢
🎉ขอแสดงความยินดีกับผู้ได้รับตำแหน่งใหม่ทั้ง 2 ท่านด้วยนะคะ มาร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนาชุมชนเพื่อบ้านพรุ เมืองน่าอยู่ต่อไปคะ🤝
🤝🏡🌴🌴🏡🤝
📸ภาพ/ข่าว :

งานบริการและเผยแพร่วิชาการ

กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ

สอบถามข้อมูล