ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนน ค.ศ.ล.ถนนคูจีน โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนน ค.ศ.ล.ถนนคูจีน โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)

ประกาศเปิดเผยราคากลางก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ถนนคูจีน