ขอเชิญชวนจิตอาสาพระราชทาน 904 วปร. คณะกรรมการชุมชน กลุ่มสตรีอาสาพัฒนาเทศบาล กลุ่มโครงการ 9101 กลุ่มโครงการไทยนิยมยั่งยืน ประชาชนทั่วไปและจิตอาสาทุกท่าน ร่วมกิจกรรมปลูกต้นไม้ ปรับภูมิทัศน์ตลาดน้ำบ้านพรุ

ขอเชิญชวนจิตอาสาพระราชทาน 904 วปร. คณะกรรมการชุมชน กลุ่มสตรีอาสาพัฒนาเทศบาล กลุ่มโครงการ 9101 กลุ่มโครงการไทยนิยมยั่งยืน ประชาชนทั่วไปและจิตอาสาทุกท่าน🤝🤝🌳🌱🌳ร่วมกิจกรรมปลูกต้นไม้ ปรับภูมิทัศน์ตลาดน้ำบ้านพรุ บริเวณตลาดน้ำบ้านพรุ เพื่อปลุกฝังและสร้างจิตสำนึกที่ดีให้กับประชาชนได้มีส่วนร่วมในการพัฒนาศาสนสถานและบำเพ็ญประโยชน์ในกิจกรรมต่างๆ🤝🇹🇭🇹🇭❤️🇹🇭🇹🇭🤝📍ในวันเสาร์ที่ 16 พฤศจิกายน 2562 ตั้งแต่เวลา 14.00 น. เป็นต้นไป📍

👕🥼👚👖การแต่งกาย 👖👚🥼👕
✔️ชุดจิตอาสาพระราชทาน เสื้อ หมวก ผ้าพันคอ
✔️หรือเสื้อสีเหลือง 💛