ลงพื้นที่ดำเนินการขยายเขตติดตั้งโคมไฟฟ้าสาธารณะ 2×36 วัตต์ จำนวน 1 ชุด บริเวณ ถ.ราชพฤกษ์

เมื่อวันที่ 22 มิถุนายน 2565 นายไพรสน จันทโร (นายช่างไฟฟ้าชำนาญงาน) งานไฟฟ้าสาธารณะ ฝ่ายการโยธา กองช่าง เทศบาลเมืองบ้านพรุ พร้อมด้วยทีมงานช่าง นำรถกระเช้าไฟฟ้าติดตั้งเครนไฮดรอลิก ลงพื้นที่ดำเนินการขยายเขตติดตั้งโคมไฟฟ้าสาธารณะ 2×36 วัตต์ จำนวน 1 ชุด บริเวณ ถ.ราชพฤกษ์ ต.บ้านพรุ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา

สอบถามข้อมูล