โครงการส่งเสริมสภาเด็กและเยาวชน ประจำปี 2563 (กิจกรรมให้ความรู้ในเรื่องศิลปะประดิษฐ์) ณ อุทยานการเรียนรู้ TK Park Banpru

วันที่ 24/10/62 #เทศบาลเมืองบ้านพรุ นำโดยท่านปลัดอดิศักดิ์ รัตนะ ปลัดเทศบาลปฎิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีเมืองบ้านพรุ เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมโครงการ #ส่งเสริมสภาเด็กและเยาวชน ประจำปี 2563 (กิจกรรมให้ความรู้ในเรื่องศิลปะประดิษฐ์) ณ อุทยานการเรียนรู้ TK Park Banpru

โดยกิจกรรมในช่วงเช้า มีพิธีเปิดโดยท่านปลัดอดิศักดิ์ รัตนะ โดยท่านปลัด มาร่วมให้ความรู้น้องๆ เกี่ยวกับการปฎิบัติตนให้เป็นลูกที่ดีของพ่อแม่ และการเคารพกฎต่างๆ ที่จำเป็นต้องอยู่ร่วมกันในสังคม และต่อมา ได้มีวิทยากร คุณประสิทธิ จันทร์ลำภู และ คุณ ธนันท์ยา สะหะวิริยะ มาให้ความรู้ น้องๆ ในการจัดการขยะที่เหมาะสมในแต่ละประเภท และการนำ นวัตกรรมจากขยะกลับมาใช้ให้เกิดประโยชน์

กิจกรรมในช่วงบ่าย น้องๆ ที่เข้าร่วมโครงการส่งเสริมสภาเด็กและเยาวชน ในวันนี้ ได้พบกับวิทยการอีกท่านคือ ว่าที่ ร้อยตรี ภัทรพล มุสิกะไชย โดยเป็นการสอนน้องๆ ให้ทำยางยืดเปลี่ยนชีวิต โดยใช้อุกรณ์ที่หาได้ง่ายๆ ในบ้านเรือน ทำเป็นอุปกรณ์ในการออกกำลังกาย และเด็กๆ น้องๆทุกคนได้ทำเสร็จแล้วนำกลับบ้านไปใช้ออกกำลังกายกันทุกคน เป็นการส่งเสริมสุขภาพของน้องๆ ให้มีสุขภาพร่างกายแข็งแรงครับ🤗

🇹🇭🤗🇹🇭🤗🇹🇭🤗🇹🇭🤗🇹🇭🤗🇹🇭🤗🇹🇭🤗🇹🇭🤗🇹🇭🤗