กิจกรรมปลูกต้นไม้และร่วมเก็บขยะ บริเวณถนนสราญราษฎร์ จิตอาสาถวายพระราชกุศล เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนารถบพิตร 13 ตุลาคม

วันที่ 11 ตุลาคม 2562 เวลา 09:00น. #เทศบาลเมืองบ้านพรุนำโดยท่าน อดิศักดิ์ รัตนะ ปลัดเทศบาลปฎิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีเมืองบ้านพรุ เป็นประธานในการเปิดกิจกรรมปลูกต้นไม้และร่วมเก็บขยะ บริเวณถนนสราญราษฎร์ จิตอาสาถวายพระราชกุศล เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนารถบพิตร 13 ตุลาคม

โดยคณะจิตอาสาทุกท่านที่มาร่วมกันในวันนี้ เป็นการทำความดีด้วยหัวใจ ในการสร้างเสริมสิ่งแวดล้อมให้ดียิ่งขึ้น ร่วมกันพัฒนาบ้านเมืองให้น่าอยู่ ทางเทศบาลเมืองบ้านพรุ
ขอขอบคุณทุกๆ ท่านที่มาร่วมกันทำความดี และเป็นจิตอาสาทำความดีด้วยหัวใจทุกท่าน ด้วยครับ😀👏👏💓💓💓

🇹🇭🎊🇹🇭🎊🇹🇭🎊🇹🇭🎊🇹🇭🎊🇹🇭🎊🇹🇭