ชุมชนเขต 5 ร่วมกับเทศบาลเมืองบ้านพรุ ขอเชิญเที่ยวงาน ประเพณีลากพระ ประจำปี 2562 ในวันจันทร์ที่ 14 ตุลาคม 2562 ณ ตลาดน้ำบ้านพรุ✨🎉

ชุมชนเขต 5 ร่วมกับเทศบาลเมืองบ้านพรุ ขอเชิญเที่ยวงาน ประเพณีลากพระ ประจำปี 2562 ในวันจันทร์ที่ 14 ตุลาคม 2562 ณ ตลาดน้ำบ้านพรุ✨🎉