เทศบาลเมืองบ้านพรุ ขอเชิญคณะกรรมการชุมชน กลุ่มสตรีอาสาพัฒนาเทศบาล กลุ่มโครงการ 9101 กลุ่มโครงการไทยนิยมยั่งยืน ประชาชนทั่วไปและจิตอาสาทุกท่านร่วมกิจกรรมปลูกต้นไม้และเก็บขยะ บริเวณถนนสราญราษฎร์

เทศบาลเมืองบ้านพรุ ขอเชิญคณะกรรมการชุมชน กลุ่มสตรีอาสาพัฒนาเทศบาล กลุ่มโครงการ 9101 กลุ่มโครงการไทยนิยมยั่งยืน ประชาชนทั่วไปและจิตอาสาทุกท่าน🤝

🤝🌳🌱🌳ร่วมกิจกรรมปลูกต้นไม้และเก็บขยะ บริเวณถนนสราญราษฎร์ เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนารถบพิตร 🤝🇹🇭🇹🇭❤️🇹🇭🇹🇭🤝

📍ในวันศุกร์ที่ 11 ตุลาคม 2562 ตั้งแต่เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป📍

👕🥼👚👖การแต่งกาย 👖👚🥼👕
✔️ชุดจิตอาสาพระราชทาน เสื้อ หมวก ผ้าพันคอ
✔️หรือเสื้อสีเหลือง 💛