ให้การต้อนรับนายประเวศ หมีดเส็น ผู้อำนวยการกองประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริและกิจการพิเศษ (กปค.) และคณะ ได้เดินทางมาติดตามโครงการที่ทางเทศบาลเมืองบ้านพรุได้เสนอขอสนับสนุนงบประมาณ เพื่อพัฒนาและปรับปรุง สวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ (พรุค้างคาว) ณ ห้องประชุมชั้น 2 สำนักงานเทศบาลเมืองบ้านพรุ

👉วันที่ 23 มิถุนายน 2565 #เทศบาลเมืองบ้านพรุ นำโดยนายวินัย รัตนพันธ์ นายกเทศมนตรีเมืองบ้านพรุ พร้อมคณะผู้บริหาร ให้การต้อนรับนายประเวศ หมีดเส็น ผู้อำนวยการกองประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริและกิจการพิเศษ (กปค.) และคณะ ได้เดินทางมาติดตามโครงการที่ทางเทศบาลเมืองบ้านพรุได้เสนอขอสนับสนุนงบประมาณ เพื่อพัฒนาและปรับปรุง #สวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ (พรุค้างคาว) ณ ห้องประชุมชั้น 2 สำนักงานเทศบาลเมืองบ้านพรุ หลังจากนั้นได้ลงพื้นที่เยี่ยมชมสถานที่จริง ณ ตลาดน้ำบ้านพรุ👈
📸 ภาพ : ลุงหนวด บ้านพรุ
ข่าว : #งานบริการและเผยแพร่วิชาการ

กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ

สอบถามข้อมูล