พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ผู้แทนพระองค์เชิญกระเช้าสิ่งของพระราชทาน ไปมอบแก่ผู้สูงอายุในพื้นที่จังหวัดสงขลา

วันที่ 4 ตุลาคม 2562 เทศบาลเมืองบ้านพรุ นำโดยนายอดิศักดิ์ รัตนะ ปลัดเทศบาลปฎิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีเมืองบ้านพรุ พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดสงขลา
เข้าร่วมต้อนรับ พลตรี กัลย์สรรค์ จันทรเสน ตำแหน่งประจำสำนักพระราชวังพิเศษ อันเชิญสิ่งของพระราชทาน จากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว แก่นางว่องเจา แซ่ว่อง ณ บ้านเลขที่ 13 ถนนมุสลิมร่วมใจอุทิศ ตำบลบ้านพรุ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา และอัญเชิญกระเป๋าเครื่องเขียน พระราชทาน และอุปกรณ์กีฬาให้กับนักเรียนโรงเรียนมัสยิดดารุลฮูดา และนักเรียนโรงเรียนบ้านโปะหมอ พร้อมมอบเงินพระราชทาน ให้กับคณะกรรมการมัสยิดดารุลฮูดา และออกตรวจเยี่ยมโรงครัวพระราชทาน และเยี่ยมหน่วยแพทย์พระราชทาน ณ โรงเรียนบ้านโปะหมอ ตำบลบ้านพรุ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา