ขอเชิญชวนประชาชนทุกท่าน เข้าร่วมรับการตรวจสุขภาพฟรี จากหน่วยแพทย์เคลื่อนที่พระราชทาน ในวันศุกร์ที่ 4 ตุลาคม 2562 เวลา 8.00 น. เป็นต้นไป ณ โรงเรียนบ้านโปะหมอ ตำบลบ้านพรุ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา

ด้วยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ พลตรี กัลย์สรรค์ จันทรเสน ตำแหน่งประจำสำนักพระราชวังพิเศษ อัญเชิญสิ่งของพระราชทาน แก่นางว่องเจา แซ่ว่อง อายุ 116 ปี (แต่ตามคำให้การของบุตรชาย นายอังกูล ปัทมาวรวัจน์ ได้ให้ข้อมูลปรากฏว่า อายุของนางว่องเจา แซ่ว่อง มีความคลาดเลื่อนจากข้อมูลทะเบียนราษฎร์ 10 ปี จึงมีอายุ 106 ปี) ณ บ้านเลขที่ 13 ถนนมุสลิมร่วมใจอุทิศ ตำบลบ้านพรุ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา และอัญเชิญกระเป๋าเครื่องเขียนพระราชทานให้กับนักเรียนโรงเรียนมัสยิดดารุลฮูดา และนักเรียนโรงเรียนบ้านโปะหมอ พร้อมมอบเงินพระราชทาน จำนวน 10,000 บาท ให้กับคณะกรรมการมัสยิดดารุลฮูดา และออกตรวจเยี่ยมโรงครัวพระราชทาน และเยี่ยมหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ ณ โรงเรียนบ้านโปะหมอ ตำบลบ้านพรุ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา ในวันศุกร์ที่ 4 ตุลาคม 2562
อนึ่งเทศบาลเมืองบ้านพรุขอเชิญชวนประชาชนทุกท่าน เข้าร่วมรับการตรวจสุขภาพฟรี จากหน่วยแพทย์เคลื่อนที่พระราชทาน ในวันศุกร์ที่ 4 ตุลาคม 2562
เวลา 8.00 น. เป็นต้นไป ณ โรงเรียนบ้านโปะหมอ ตำบลบ้านพรุ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา

ในภาพอาจจะมี 2 คน, เด็ก

ไม่มีคำอธิบายรูปภาพ