ขอเชิญพุทธศาสนิกชนทุกท่าน เข้าร่วม 🙇‍♀️🙇‍♂️กิจกรรมธรรม ธรรมะในสวน🙇‍♂️🙇‍♀️🔺️🔻ในวันเสาร์ที่ 5 ตุลาคม 2562⏲🕰🕛เวลา 14.00 – 15.30 น.🚩🚩ณ ลานธรรม ตลาดน้ำบ้านพรุ

ขอเชิญพุทธศาสนิกชนทุกท่าน เข้าร่วม 🙇‍♀️🙇‍♂️กิจกรรมธรรม ธรรมะในสวน🙇‍♂️🙇‍♀️🔺️🔻ในวันเสาร์ที่ 5 ตุลาคม 2562⏲🕰🕛เวลา 14.00 – 15.30 น.🚩🚩ณ ลานธรรม ตลาดน้ำบ้านพรุ

ในภาพอาจจะมี 1 คน, ข้อความ