โครงการจิตอาสาเพื่อชุมชนและสังคมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์พัฒนาศาสนสถาน ณ วัดพระบาท บ้านพรุ โดยร่วมมือกับ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภาคใต้

วันที่ 22/06/65 เทศบาลเมืองบ้านพรุ นำโดยนายวินัย รัตนพันธ์ นายกเทศมนตรีเมืองบ้านพรุ มอบหมายให้ นายธีรยุทธ์ เบ็ญล่าเต๊ะ รองนายกเทศมนตรีเมืองบ้านพรุ เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วย ปลัดเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ ,สมาชิกสภาเทศบาล , อสม ,ตำรวจ สภ.ทุ่งลุง , คณะกรรมการชุมชน ,ประชาชนจิตอาสา โดยมีกองสวัสดิการเทศบาลเมืองบ้านพรุ ร่วมจัดโครงการจิตอาสาเพื่อชุมชนและสังคมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์พัฒนาศาสนสถาน ณ วัดพระบาท บ้านพรุ โดยร่วมมือกับ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภาคใต้ ร่วมทำโครงการปฐมนิเทศและเตรียมความพร้อมทางวิชาการสำหรับนักศึกษาใหม่ ภาคใต้กิจกรรม #ร่วมแรงร่วมใจน้องใหม่บำเพ็ญ มาพัฒนาวัดพระบาทในครั้งนี้


🌈เทศบาลเมืองบ้านพรุ ขอขอบคุณประชาชนจิตอาสาทุกท่านที่มาร่วมบำเพ็ญประโยชน์ร่วมกันในวันนี้ครับ🌈
………………………………………………
Cr ภาพ/ข่าว : นายนราพฤทธิ์ เชื้อแก้ว

ประชาสัมพันธ์ #งานบริการและเผยแพร่วิชาการ #กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ #เทศบาลเมืองบ้านพรุ

………………………………………………
หมายเหตุ รูปภาพถ่ายใช้เพื่อสื่อประชาสัมพันธ์ ภายใต้นโยบาย #PDPA

สอบถามข้อมูล