ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม คณะเจ้าหน้าซ่อมบำรุงทางรถไฟจาก การรถไฟแห่งประเทศไทย กองบำรุงทางเขตหาดใหญ่ ที่มาทำการซ่อมแซม จุดตัดทางพาดรถไฟบ้านพรุ เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนจากผู้ใช้รถใช้ถนน

วันที่ 20/06/65 #เทศบาลเมืองบ้านพรุ นำโดยนายวินัย รัตนพันธ์ นายกเทศมนตรีเมืองบ้านพรุ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม คณะเจ้าหน้าซ่อมบำรุงทางรถไฟจาก การรถไฟแห่งประเทศไทย กองบำรุงทางเขตหาดใหญ่ ที่มาทำการซ่อมแซม จุดตัดทางพาดรถไฟบ้านพรุ เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนจากผู้ใช้รถใช้ถนนที่ผ่านจุดตัดบริเวณนี้ ทางเทศบาลเมืองบ้านพรุ ขอขอบคุณทุกภาคส่วน ที่ช่วยกับขับเคลื่อนและอำนวยความสะดวกเพื่อประโยชน์สุขของประชาชนทุกท่าน
………………………………………..
Cr. ภาพ/ข่าว นายนราพฤทธิ์ เชื้อแก้ว

ประชาสัมพันธ์ #งานบริการและเผยแพร่วิชาการ #กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ #เทศบาลเมืองบ้านพรุ

หมายเหตุ ภาพถ่าย และบุคคลในภาพ ใช้เพื่อสื่อประชาสัมพันธ์ ตามนโยบาย #PDPA
♥️🇹🇭♥️🇹🇭♥️🇹🇭♥️🇹🇭♥️🇹🇭♥️🇹🇭♥️🇹🇭♥️🇹🇭

สอบถามข้อมูล