การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค สาขาอำเภอนาหม่อม จะทำการงดจ่ายกระแสไฟฟ้าชั่วคราว เพื่อบำรุงรักษาหม้อแปลงไฟฟ้า

📢ข่าวประชาสัมพันธ์📢


เรื่อง..💡 งดจ่ายกระแสไฟฟ้าชั่วคราว 💡


การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค สาขาอำเภอนาหม่อม จะทำการงดจ่ายกระแสไฟฟ้าชั่วคราว เพื่อบำรุงรักษาหม้อแปลงไฟฟ้าเขตเทศบาลเมืองบ้านพรุ
🚩ในระหว่างวันที่ 20-24 มิถุนายน 2566
🚩ตั้งแต่เวลา 09.00 – 16.00 น.
🚩บริเวณสถานที่ตามเอกสารที่แนบมาด้านล่าง⏬️⏬️
📌สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ⏬️⏬️
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค สาขาอำเภอนาหม่อม
☎️074-383112

สอบถามข้อมูล