ลงพื้นที่สำรวจสายทางการจราจร กลุ่มถนนมุสลิมร่วมใจอุทิศ

เมื่อวันที่ 31 พฤษภาคม 2565 นายอภิเดช ทองสมศรี พร้อมด้วยทีมงานช่าง กองช่าง เทศบาลเมืองบ้านพรุ ลงพื้นที่สำรวจสายทางการจราจร กลุ่มถนนมุสลิมร่วมใจอุทิศ ต.บ้านพรุ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา เพื่อลงทะเบียนเป็นทางหลวงท้องถิ่นต่อไป

สอบถามข้อมูล