ลงพื้นที่ควบคุมงานโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตสาธารณะ ถ.ถวัลย์ และ ถ.ปักษาสวรรค์

เมื่อวันที่ 31 พฤษภาคม 2565 นายรอเส๊ะ เบ็ญโส๊ะ (หัวหน้าฝ่ายการโยธาและรักษาการหัวหน้าฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง),นายณรงค์ศักดิ์ อนุชาญ (หัวหน้าฝ่ายช่างสุขาภิบาล,ช่างควบคุมงาน) พร้อมด้วยทีมงานช่าง กองช่าง เทศบาลเมืองบ้านพรุ ลงพื้นที่ควบคุมงานโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตสาธารณะ ถ.ถวัลย์ และ ถ.ปักษาสวรรค์
จากนั้นได้ลงพื้นที่ตรวจสอบคำร้องในเขตเทศบาลเมืองบ้านพรุ ต.บ้านพรุ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา เพื่อดำเนินการแก้ปัญหาต่อไป

สอบถามข้อมูล