ลงพื้นที่ควบคุมงานโครงการก่อสร้างถนนพร้อมคูระบายน้ำสาธารณะ ถ.เมืองบ้านพรุ 53

เมื่อวันที่ 27 พฤษภาคม 2565 นางสาวชุดาภา ไพรัช (นายช่างโยธาชำนาญงาน,ช่างควบคุมงาน) พร้อมด้วยทีมงานช่าง กองช่าง เทศบาลเมืองบ้านพรุ ลงพื้นที่ควบคุมงานโครงการก่อสร้างถนนพร้อมคูระบายน้ำสาธารณะ ถ.เมืองบ้านพรุ 53 ต.บ้านพรุ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา

สอบถามข้อมูล