ลงพื้นที่ควบคุมงานโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตสาธารณะ ถ.คลองยาเหนือ 3

เมื่อวันที่ 26 พฤษภาคม 2565 นายณรงค์ศักดิ์ อนุชาญ (หัวหน้าฝ่ายช่างสุขาภิบาล,ช่างควบคุมงาน) กองช่าง เทศบาลเมืองบ้านพรุ ลงพื้นที่ควบคุมงานโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตสาธารณะ ถ.คลองยาเหนือ 3 ต.บ้านพรุ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา

สอบถามข้อมูล