ตรวจร้านรับซื้อของเก่าเพื่อจัดระเบียบและเฝ้าระวังการกระทำความผิดลักทรัพย์ของทางราชการ

วันที่ 11/09/62 #เทศบาลเมืองบ้านพรุนำโดยท่านปลัดอดิศักดิ์ รัตนะ ปลัดเทศบาลปฎิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีเมืองบ้านพรุ และรองปลัดเทศบาล นางสายใจ หวานนวล พร้อมกับ นาย ทัศนะ ปทุมวรรณ (นักวิชาการสุขาภิบาลชำนาญการ) , นางสาวภักธิพันธ์ บำรุงศรี(หน.ฝ่ายปกครอง),นายอิทธิกร ชิตวงศ์ (หน.ฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง) และเจ้าหน้าที่เทศกิจเทศบาลเมืองบ้านพรุ ร่วมออกตรวจพื้นที่กับ นางขวัญกมล ศิริรัตน์ ปลัดอำเภอหาดใหญ่ และเจ้าหน้าที่ตำรวจ สภ.ทุ่งลุง ในการ #ตรวจร้านรับซื้อของเก่าเพื่อจัดระเบียบและเฝ้าระวังการกระทำความผิดลักทรัพย์ของทางราชการ #และการรับซื้อของโจร 🎉

🇹🇭😀🇹🇭😀🇹🇭😀🇹🇭😀🇹🇭😀🇹🇭😀🇹🇭😀🇹🇭😀🇹🇭😀