เข้าร่วมพิธีรับมอบ ประกาศเกียรติคุณองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ผ่านเกณฑ์ความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อย และ อาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก (อถล.) ประจำปี พ.ศ. 2564 จากนายเจษฎา จิตรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา

วันที่ 13/06/65 #เทศบาลเมืองบ้านพรุ นำโดย นายวินัย รัตนพันธ์นายกเทศมนตรีเมืองบ้านพรุ พร้อมด้วย นายอดิศักดิ์ รัตนะ ปลัดเทศบาลเมืองบ้านพรุ เข้าร่วมพิธีรับมอบ #ประกาศเกียรติคุณองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ผ่านเกณฑ์ความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อย และ #อาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก (อถล.) ประจำปี พ.ศ. 2564 จากนายเจษฎา จิตรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา
โดยจังหวัดสงขลา ได้คัดเลือกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ผ่านเกณฑ์ความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง และ #เทศบาลเมืองบ้านพรุ เป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ผ่านการคัดเลือก การประกวดการจัดการขยะมูลฝอยชุมชน “จังหวัดสะอาด” ประจำปี 2565 และทางจังหวัดสงขลา ยังได้พิจารณาคัดเลือกอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก (อถล.) เพื่อคัดเลือกอาสาสมัครท้องถิ่นรักโลกดีเด่น (อถล. ดีเด่น) ประจำปี 2564
โดยเทศบาลเมืองบ้านพรุได้รับ #ประกาศเกียรติคุณอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลกดีเด่น (อถล. ดีเด่น) ประจำปี 2564 ได้แก่ นางนิตยา ชุมละออ ทางเทศบาลเมืองบ้านพรุ ขอแสดงความยินดี
ด้วยครับ
……………………………………..
Cr. ภาพ/ข่าว : นายนราพฤทธิ์ เชื้อแก้ว #ประชาสัมพันธ์ #งานบริการและเผยแพร่วิชาการ #กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ #อถล #บ้านพรุ #งานสุขาภิบาลและอนามัยสิ่งแวดล้อม #กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม #เทศบาลเมืองบ้านพรุ
…………………………………………..
** หมายเหตุ ** ภาพถ่ายใช้เพื่อสื่อประชาสัมพันธ์ภายใต้นโยบาย #PDPA

สอบถามข้อมูล