จากการที่มีชาวบ้านแจ้งเข้ามาว่า มีบุคคลอ้างว่ามาจากเทศบาลเมืองบ้านพรุ ออกให้บริการเกี่ยวกับระบบไฟฟ้า ภายในบ้านของประชาชนที่อยู่อาศัยในเขตเทศบาลเมืองบ้านพรุนั้น เทศบาลเมืองบ้านพรุ ขอเรียนแจ้งให้ทราบว่า เทศบาลเมืองบ้านพรุไม่ได้ดำเนินการส่งเจ้าหน้าที่ออกให้บริการ ที่เกี่ยวกับระบบไฟฟ้าภายในบ้านเรือนของประชาชนในเขตเทศบาล และที่ออกให้บริการในขณะนี้นั้น เป็นของบริษัทเอกชนไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องกับทางเทศบาลแต่อย่างใด

🇹🇭ข่าวประชาสัมพันธ์🇹🇭

🎯 #แจ้งประชาสัมพันธ์ จากการที่มีชาวบ้านแจ้งเข้ามาว่า #มีบุคคลอ้างว่ามาจากเทศบาลเมืองบ้านพรุ ออกให้บริการเกี่ยวกับระบบไฟฟ้า ภายในบ้านของประชาชนที่อยู่อาศัยในเขตเทศบาลเมืองบ้านพรุนั้น …
#เทศบาลเมืองบ้านพรุ ขอเรียนแจ้งให้ทราบว่า #เทศบาลเมืองบ้านพรุไม่ได้ดำเนินการส่งเจ้าหน้าที่ออกให้บริการ ที่เกี่ยวกับระบบไฟฟ้าภายในบ้านเรือนของประชาชนในเขตเทศบาล
และที่ออกให้บริการในขณะนี้นั้น #เป็นของบริษัทเอกชนไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องกับทางเทศบาลแต่อย่างใด

อนึ่งเทศบาลเมืองบ้านพรุได้ดำเนินการตอนนี้มีเพียงอย่างเดียวเท่านั้นคือ #ได้ส่งเจ้าหน้าที่ออกสำรวจที่ดินและสิ่งปลูกสร้างเท่านั้น และจะมีบัตรประจำตัวซึ่งออกโดยเทศบาลเมืองบ้านพรุแสดงให้ประชาชนดูทุกครั้ง จึงเรียนแจ้งให้ทราบโดยทั่วกัน

🎯🇹🇭🎯🇹🇭🎯🇹🇭🎯🇹🇭🎯🇹🇭🎯🇹🇭🎯🇹🇭🎯🇹🇭🎯🇹🇭🎯🇹🇭🎯