นายวินัย รัตนพันธ์ นายกเทศมนตรีเมืองบ้านพรุ ต้อนรับ นายชนธัญ แสงพุ่ม หรือ “ดร.เจ๋ง” รองเลขาธิการศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.)

วันที่ 11/06/65 #เทศบาลเมืองบ้านพรุนำโดยนายวินัย รัตนพันธ์ นายกเทศมนตรีเมืองบ้านพรุ ต้อนรับ นายชนธัญ แสงพุ่ม หรือ “ดร.เจ๋ง” รองเลขาธิการศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.) นายอนุกูล พฤกษานุศักดิ์(โบ๊ท) นายอภินันท์ ศิริรัตนจิตต์ (อ.เปี๊ยก) เพื่อพาชมสวนสาธารณะรุค้างคาวในปัจจุบันที่กำลังจะพัฒนาเป็นสวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ โดยนายวินัย รัตนพันธ์ นายกเทศมนตรีเมืองบ้านพรุได้เสนอแผนงานโครงการ ให้ได้รับทราบและประสานการ ของบประมาณในการปรับปรุงสวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติในครั้งนี้ด้วย โดยได้มอบรายละเอียดแผนงานการจัดตั้งโครงการและพาชมสถานที่จริงในวันนี้ โดยมี นายอดิศักดิ์ รัตนะ ปลัดเทศบาล นางสายใจ หวานนวล รองปลัดเทศบาล นายอุกฤษฏ์ จุทอง ผู้อำนวยการกองช่าง นายรอเส๊ะ เบ็นโส๊ะ หัวหน้าฝ่ายการโยธา รักษาการหัวหน้าฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง และ นายสมหมาย ไชยจารีย์ เลขานายกเทศมนตรีเมืองบ้านพรุ ร่วมให้การต้อนรับและพาชมสถานที่
🇹🇭❤️🇹🇭❤️🇹🇭❤️🇹🇭❤️🇹🇭❤️🇹🇭❤️🇹🇭❤️🇹🇭

สอบถามข้อมูล