จิตอาสาทำความดีด้วยหัวใจ ช่วยกันพัฒนาศาสนสถาน วัดชินวงศ์ประดิษฐ์

วันที่ 06/09/62 #เทศบาลเมืองบ้านพรุ นำโดยกองสวัสดิการสังคม และข้าราชการ พนักงาน ลูกจ้างเทศบาลเมืองบ้านพรุ ,ตำรวจทุ่งลุง ,คณะกรรมการชุมชนเขตต่างๆ ,สมาชิกสภาเทศบาลเมืองบ้านพรุ ,กลุ่มสตรีอาสาฯ และประชาชนจิตอาสาทั่วไป เข้าร่วมในการพัฒนาศาสนสถาน #วัดชินวงศ์ประดิษฐ์
ต.บ้านพรุ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา

เทศบาลเมืองบ้านพรุ ขอบขอบคุณ ประชาชนจิตอาสาทุกท่าน ที่มาร่วมเป็นจิตอาสาทำความดีด้วยหัวใจ ช่วยกันพัฒนาศาสนสถาน วัดชินวงศ์ประดิษฐ์ ในครั้งนี้ด้วยครับ😀😀