เทศบาลเมืองบ้านพรุ ขอร่วมแสดงความยินดีกับ นางวรรณี แดงดีนักกีฬาผู้สูงอายุ จังหวัดสงขลา (อาศัยในเขตเทศบาลเมืองบ้านพรุ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา)ได้รับรางวัล 3🥇เหรียญทอง และ 2🥈เหรียญเงิน ในการแข่งขัน กีฬาอาวุโสแห่งชาติ รมย์บุรีเกมส์ ครั้งที่ 2

#เทศบาลเมืองบ้านพรุ ขอร่วมแสดงความยินดีกับ นางวรรณี แดงดีนักกีฬาผู้สูงอายุ จังหวัดสงขลา (อาศัยในเขตเทศบาลเมืองบ้านพรุ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา) และคณะนักกีฬาจากจังหวัดสงขลา ซึ่งไปร่วมในการแข่งขัน #กีฬาอาวุโสแห่งชาติ #รมย์บุรีเกมส์ ครั้งที่ 2 ระหว่างวันที่ 25-31 สิงหาคม 2562 ที่จังหวัด บุรีรัมย์ ได้รับรางวัล 3🥇เหรียญทอง และ 2🥈เหรียญเงิน

โดยได้รับรางวัลจากประเภทกีฬา ดังนี้

#กีฬากระโดดสูง>>> 🥇เหรียญทอง🥇
#กีฬาวิ่ง 4×100>>> 🥇เหรียญทอง🥇
#กีฬาวิ่ง 4X4 >>> 🥇เหรียญทอง🥇
#วิ่ง 1500 เมตร>>> 🥈เหรียญเงิน🥈
#วิ่ง 800 เมตร >>> 🥈เหรียญเงิน🥈

เทศบาลเมืองบ้านพรุและชาวบ้านพรุ ขอร่วมแสดงความยินดี #กับคนบ้านพรุ (นางวรรณี แดงดี #นักกีฬาอาวุโสจังหวัดสงขลาที่ )ได้ร่วมสร้างชื่อเสียงให้กับจังหวัดสงขลา ด้วยครับ😀
🇹🇭🇹🇭💖🇹🇭🇹🇭💖🇹🇭🇹🇭💖🇹🇭🇹🇭💖🇹🇭🇹🇭💖🇹🇭🇹🇭💖🇹🇭🇹🇭

ในภาพอาจจะมี 2 คน, คนที่ยิ้ม, ผู้คนกำลังยืนในภาพอาจจะมี 5 คน, คนที่ยิ้ม, ผู้คนกำลังยืน และผู้คนอยู่บนเวที