ขอเชิญชวนพี่น้องจิตอาสาทุกท่าน เข้าร่วมกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์พัฒนาศาสนสถานวัดชินวงศ์ประดิษฐ์ ตำบลบ้านพรุ อำเภอ หาดใหญ่ จังหวัด สงขลา ในวันศุกร์ที่ 6 กันยายน 2562 เวลา 13:00น. เป็นต้นไป

#เทศบาลเมืองบ้านพรุ 💐โดยกองสวัสดิการสังคม💐ขอเชิญชวนพี่น้องจิตอาสาทุกท่าน เข้าร่วมกิจกรรม #บำเพ็ญสาธารณประโยชน์ #พัฒนาศาสนสถานวัดชินวงศ์ประดิษฐ์ ตำบลบ้านพรุ อำเภอ หาดใหญ่ จังหวัด สงขลาในวันศุกร์ที่ 6 กันยายน 2562 เวลา 13:00น. เป็นต้นไป
โดยมี กลุ่มเป้าหมาย ประกอบด้วย พนักงานเทศบาลเมืองบ้านพรุ , กลุ่มสตรีอาสาพัฒนาเทศบาลเมืองบ้านพรุ, คณะกรรมการชุมชน , อสม. , กลุ่มโครงการ9101 , กลุ่มโครงการไทยนิยมยั่งยืน , นักเรียน , ประชาชนทั่วไป , และจิตอาสาพระราชทานทุกท่าน จึงขอเรียนเชิญมาร่วมทำความดีด้วยหัวใจ ในวันและเวลาดังกล่าวด้วยครับ😀

🇹🇭🤟💖🇹🇭🤟💖🇹🇭🤟💖🇹🇭🤟💖🇹🇭🤟💖🇹🇭🤟💖🇹🇭🤟💖

ในภาพอาจจะมี ข้อความ