ประชาสัมพันธ์ เรื่องแผนการขึ้นทะเบียนและปรับปรุงทะเบียนเกษตรกรประจำปี 2565

📣▶️ข่าวประชาสัมพันธ์◀️📣
👩‍🌾👨‍🌾เรื่อง.. #แผนการขึ้นทะเบียนและปรับปรุงทะเบียนเกษตรกรประจำปี2565👨‍🌾👩‍🌾


👉เนื่องด้วยเกษตรกรมีความจำเป็นต้องมีการปรับปรุงทะเบียนเกษตรกรทุกๆปี เพื่อเก็บข้อมูลด้านเกษตร (ด้านพืช) เตรียมพร้อมในการเข้าร่วมโครงการของภาครัฐต่างๆ ประจำปี 2565👈

🚩#กรณีที่1 ขึ้นทะเบียนเกษตรกรใหม่ หลักฐาน เป็น นส.3/นส.3ก/นส.3ข/นส.4จ/สค.1 และไม่มีเอกสารสิทธิ์
🔸️หลักฐานที่ต้องใช้🔸️
➖แบบคำร้องขอขึ้นทะเบียนเกษตรกร/ปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร
️➖️สำเนาบัตรประชาชนผู้ขอขึ้นทะเบียนเกษตรกร
➖️สำเนาทะเบียนบ้านผู้ขอขึ้นทะเบียนเกษตรกร
➖️โฉนดที่ดินตัวจริง พร้อมสำเนา
➖️หนังสือรับรองการใช้ที่ดินเพื่อการเกษตร กรณีไม่มีเอกสารสิทธิ์ (สค.1/ภบท.5/ส.ป.ก
4/ส.ป.ก.4-98)
➖️พิกัด x,y ทุกมุม (สามารถใช้ของการยางได้

🚩#กรณีที่2 ปรับปรุงทะเบียนเกษตร
🔸️หลักฐาน เป็น น.ส.4จ/นส.3/นส.3ก/นส.3ข โฉนดตราจอง หลักฐานที่ต้องใช้ในวันปรับปรุง🔸
️➖สำเนาบัตรประชาชนผู้ขอขึ้นทะเบียน️เกษตรกร
➖️สำเนาทะเบียนบ้านผู้ขอขึ้นทะเบียนเกษตรกร
➖โฉนดที่ดินตัวจริง พร้อมสำเนา
🔸️หลักฐาน เป็นไม่มีเอกสารสิทธิ์ (สค.1/ภบท.5/ส.ป.ก.4/ส.ป.ก.4-98)หลักฐานที่ต้องใช้ในวันปรับปรุง🔸️
➖️สำเนาบัตรประชาชนผู้ขอขึ้นทะเบียนเกษตรกร
➖️สำเนาทะเบียนบ้านผู้ขอขึ้นทะเบียนเกษตรกร
➖หนังสือรับรองการใช้ที่ดินเพื่อการเกษตร กรณีไม่มีเอกสารสิทธิ์ (ผู้ใหญ่บ้านรับรอง)
️➖️พิกัดx,y ทุกมุม (สามารถใช้ของการยางได้)
🖇วันเวลาและสถานที่ขึ้นทะเบียนและปรับปรุงเกษตรกร ประจำปี 2565🖇


📌วันที่ 6 มิถุนายน 2565
⏱️เวลา 13.00-16.30 น.
〰️หมู่ที่ 3
⭕️ณ ศาลาเอนกประสงค์ ม.3


📌วันที่ 10 มิถุนายน 2566
⏱️เวลา 09.30-15.00 น.
〰️หมู่ที่ 10
⭕️ณ ศาลาเอนกประสงค์วัดบ้านไร่


📌วันที่ 14 มิถุนายน 2565
⏱️เวลา 09.30-15.00 น.
〰️หมู่ที่ 11
⭕️ณ ที่ทำการบ้านกำนัน ม.11


📌วันที่ 15 มิถุนายน 2565
⏱️09.30-15.00 น.
〰️หมู่ที่ 8
⭕️ณ ศาลาเอนกประสงค์วัดบางธน


📌วันที่ 17 มิถุนายน 2565
⏱️เวลา 09.30-15.00 น.
〰️หมู่ที่ 9
⭕️ณ ศาลาเอนกประสงค์ ม.9


📌วันที่ 20 มิถุนายน 2565
⏱️เวลา 09.30-15.00 น.
〰️เขตชุมชน
⭕️ณ สำนักงานเทศบาลเมืองบ้านพรุ
💥หมายเหตุ💥
📌#ท่านสามารถขึ้นทะเบียนเกษตรกรในพื้นที่ที่ท่านสะดวกได้ทุกสถานที่ตามวันเวลาที่กำหนดไว้และเกษตรกรที่ได้ขึ้นทะเบียนไว้แล้วต้องมาปรับปรุงทะเบียนเกษตรกรให้เป็นปัจจุบัน📌

🔻สอบถามเพิ่มเติม🔻
☎️083-1690171 เจ้าหน้าที่เกษตรอำเภอหาดใหญ่
👩‍🌾🧑‍🌾🌳🌴🌾🧑‍🌾👩‍🌾
📸ข่าว : #งานบริการและเผยแพร่วิชาการ

กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ

สอบถามข้อมูล