โครงการ”แบบบ้านสานฝัน ของขวัญปีใหม่ 2562″

ประชาชนสามารถนำแบบบ้าน🏘โครงการ🏠 “แบบบ้านสานฝัน ของขวัญปีใหม่ 2562” ของกรมโยธาธิการและผังเมืองไปยื่นขออนุญาตก่อสร้างกับเจ้าหน้าที่ท้องถิ่นได้ โดยไม่ต้องแนบรายการคำนวณและไม่ต้องมีวิศวกรและสถาปนิกลงนามรับรองอีก🏘

🖨ดาวน์โหลดแบบบ้าน ได้ทาง www.dpt.go.th👍

ไม่มีคำอธิบายรูปภาพ