งานวันรายออิดิลอัฏฮา ประจำปี 2562

วันที่ 9 สิงหาคม 2562 เทศบาลเมืองบ้านพรุ ร่วมกับมัสยิดดารุลฮูดา (บ้านโปะหมอ) จัดงานวันรายออิดิลอัฏฮา ประจำปี 2562 ณ มัสยิดดารุลฮูดา เพื่อให้ประชาชนชาวมุสลิม ได้ร่วมพิธีเฉลิมฉลองพร้อมกันทั่วโลก ทั้งผู้ที่ไปและไม่ได้ไปประกอบพิธีฮัจญ์ 📚⭐📚
🎉👥งานในวันนี้มีพิธีอันเชิญ พระมหาคัมภีร์อัลกุรอาน และกล่าวเปิดงาน โดยโต๊ะอิหม่าม มัสยิดดารุลฮูดา พร้อมมอบประกาศนียบัตรนักเรียนสำเร็จการศึกษาและท่านปลัดอดิศักดิ์ รัตนะ ปลัดเทศบาลปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีเมืองบ้านพรุ ได้พบปะผู้นำศาสนาและประชาชนที่มาร่วมกิจกรรม และร่วมชมการแสดงจากตัวแทนนักเรียนโรงเรียนมัสยิดดารุลฮูดา 🏫🙆‍♂️🙆‍♀️🎵🎼🎶