กิจกรรมในวันแม่ประจำปี 2562

กิจกรรมในวันแม่ประจำปี 2562

กิจกรรมในวันแม่ประจำปี 2562 โดยในวันนี้มีพิธี #มอบโล่แม่ดีเด่นประจำปี2562 และ #มอบเกียรติบัตรผู้ทำคุณประโยชน์ ลานธรรม ธรรมะในสวน ตลาดน้ำบ้านพรุ โดยประธานในพิธี นายสนิท จินดาวงศ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดเทพชุมนุมเป็นประธานในการมอบในกิจกรรมทั้งสอง

💐💐💐💐💐💐💐💐💐💐💐💐💐💐💐💐

#กิจจกรรมมอบโล่แม่ดีเด่นประจำปี2562

แม่ดีเด่น ประจำปี 2562 ชุมชนเขต 1 ได้แก่
>>💖นางสุพร ศรีโสม
แม่ดีเด่น ประจำปี 2562 ชุมชนเขต 2 ได้แก่
>>💖นางพิกุล วันจันทร์
แม่ดีเด่น ประจำปี 2562 ชุมชนเขต 3 ได้แก่
>>💖นางสมมาท เกษสุมล
แม่ดีเด่น ประจำปี 2562 ชุมชนเขต 4 ได้แก่
>>💖นางอำไพ อินทสะโร
แม่ดีเด่น ประจำปี 2562 ชุมชนเขต 5 ได้แก่
>>💖นางสุณี หมั่นดี
แม่ดีเด่น ประจำปี 2562 ชุมชนเขต 6 ได้แก่
>>💖นางอรทัย เชยกาญจน์
แม่ดีเด่น ประจำปี 2562 ชุมชนเขต 7 ได้แก่
>>💖นางสุทีป เฉลียวเดรียงไกร
แม่ดีเด่น ประจำปี 2562 ชุมชนเขต 8 ได้แก่
>>💖นางพจณี แหวนเพ็ชร
แม่ดีเด่น ประจำปี 2562 ชุมชนเขต 9 ได้แก่
>>💖นางอุบล เฉลิม
แม่ดีเด่น ประจำปี 2562 ชุมชนเขต 10 ได้แก่
>>💖นางคนึงนิตย์ หมั่นดี
แม่ดีเด่น ประจำปี 2562 ชุมชนเขต 11 ได้แก่
>>💖นางมีนา จุลรังษี

💐💐💐💐💐💐💐💐💐💐💐💐💐💐💐💐💐

#กิจกรรมมอบประกาศเกียรติคุณ

1.คุณพิกุล วันจันทร์
2.คุณแปลก หนูสิทธิ์
3.คุณรัชดา ภัทรพงศ์พันธุ์
4.คุณรัชวดี วัฒนชัย
5.คุณวษิพรรณ รักชาติ

💐💐💐💐💐💐💐💐💐💐💐💐💐💐💐💐💐
กิจกรรมวันแม่ 12 สิงหาคม 2562 ภาคค่ำ
พิธีถวายเครื่องราชสักการะ และ พิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล ณ สำนักงานเทศบาลเมืองบ้านพรุ

💖💖💖💖💖💖💖💖💖💖💖💖💖💖💖💖

นายอดิศักดิ์ รัตนะ ปลัดเทศบาลปฎิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีเมืองบ้านพรุ เป็นประธานในพิธีถวายเครื่องราชสักการะ และ พิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง โดยเปิดกรวยกระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ถวายความเครารพ และจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล พร้อมทั้งกล่าวนำ ข้าราชการ พนักงาน ลูกจ้าง และประชาชนที่มารวมพิธี ถวายราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติ ถวายพระพรชัยมงคลโดยพร้อมเพียงกัน

🇹🇭🇹🇭🇹🇭🇹🇭🇹🇭🇹🇭🇹🇭🇹🇭🇹🇭🇹🇭🇹🇭🇹🇭🇹🇭🇹🇭🇹🇭🇹🇭🇹🇭🇹🇭