การสำรวจประชากรที่อาศัยอยู่บ้านเช่าและที่ดินของการรถไฟในเขตเทศบาล

การสำรวจประชากรที่อาศัยอยู่บ้านเช่าและที่ดินของการรถไฟในเขตเทศบาล